#

Edremit Gençlik Derneği Nedir?

7 Öğretmen tarafından açılan derneğimiz, gençlerin kendilerini geliştirmek istediği kültürel, sportif ve/veya sanatsal faaliyetlerde geliştirmesi için rehberlik etmek ve fırsatları tanıtmak üzerine bir ilkeyi benimsemiştir. Öğretmenlerimizin her biri uluslararası projelerde görev almıştır. Genellikle Avrupa Birliği Projelerinde görev almış ve bu konularda kendilerini geliştirmiş öğretmenlerimiz bilgi ve birikimlerini genç nesile aktarma, gençlerimize rehberlik ederek gençlerimizi istedikleri hedeflerine kavuşturmak gayesindedirler.

Amaçlarımız:
Eğitim derneği ve Sportif faaliyetler, Gençlerimize sosyal ve kültürel faaliyetler oluşturmak yurt içi ve yurt dışı projelerle vizyonlarını geliştirmek ve bu sayede hayatlarında yer etmelerini sağlamak, sanatsal faaliyetlerde bulunarak bu hususta geziler düzenlemektir.