Gençlerimiz Kendi Geleceklerini İnşa Etsinler

İnsanları, Toplumları ve Ülkeleri birbirinden ayıran eğitim seviyeleridir. Bu eğitim her alanda varlık göstermektedir. Kültürel eğitim için değişik insan ve toplumlarla içiçe olmak gerekir. Spor için iyi eğitilmiş bir beden gerekir. Sanat için ruh, kültür ve aklın eğitilmesi gerekir... Eğitim hayatın her alanında mevcuttur.

Gençlerimiz kendilerini eğitmek için fırsatlara sahip olmalıdır. Gelecek neslin diğer toplumlar karşısında sağlam durabilmesi ve ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştırabilmesi için yeni dünyayı tanıması, dünyaya ayak uydurması ve dünyayı yeniden şekillendirmesi gerekmektedir.

#
#

Gençlerimiz, Bu Günümüz ve Geleceğimizin Temelleridir.

Gençlerimizin yeni projeler ile desteklenmesi ve bu projelerde söz hakkına sahip olması hatta yeni projeleri tamamen kendileri geliştirmeleri konularında mutlak destek gerekmektedir. Bu destekler ışığında gençlerimiz, ülkemizin yararlı projeler ile tanıtılması, kültürel faaliyetler ile kendilerini diğer toplumlara ifade etmesi ile her konuya yeni ve genç bir bakış açısı ile yorum getirilmesi konularında oldukça başarılı olacaklardır.

Gençlik Programları ile Gençlerimiz Kendi Ufuklarını Çizsin

Gençlik Programları, Gençlerimizin uluslararası mecrada kültürel etkinlikler gerçekleştirmesi, bakış açısını genişletmesi, yeni bir dil öğrenmesi, ülkemizin sorunlarına yeni bir bakış açısı kazandırması konularında oldukça önemli programlardır.

#
#

Gençlik Programları

Gençlerimizin yeni ülkeler ziyaret edebileceği ve bu ülkelerde kültürel-bilimsel faaliyetlerde bulunabileceği hemen hemen her yaştan genç grubuna hitap eden gençlik programları mevcuttur.

#

Sportif Faaliyetler

Spor, bir ülkenin prestijini yansıtan unsurlardandır. Sportif faaliyetlerin hem ülkemizde hemde yurtdışında gençlerimizin katılımı ile desteklenmesi çok önemlidir.

#

Sanatsal Faaliyetler

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün milletlere bırakmış olduğu önemli bir öğüttür. Biz de kendi sanatımızı dünyaya tanıtarak ülkeler arasında ki yerimizi göstermek zorundayız.

Gençlik Programları

 • Erasmus+ (Erasmus Plus) Programı

  Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur.

 • Gençlik Çalışanı Hareketliliği (Youth Workers Mobility)

  Gençlik çalışanları doğrudan gençlere yönelik veya gençlerle çalışan, onların yaşam becerileri geliştirmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı olan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanları genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışır, proje ve faaliyetlerinde kolaylaştırıcı olarak görev alırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı) çalışan olmalarının yanı sıra serbest çalışan (freelancer) veya gönüllü olarak bir kurum/kuruluşta faaliyet yürütebilirler. Mühim olan nokta yürüttüğü faaliyetlerin gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

 • Yeni Projeler ve Faaliyetler

  Yeni projeler ve Faaliyetler için sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz..!

 • ESC Gönüllülük Faaliyetleri

  “European Solidarity Corps (ESC)” veya Türkçe adıyla “Avrupa Dayanışma Programı (ADP)” Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında uygulamaya konan yeni gönüllülük ve dayanışma programıdır. Bu program kapsamında 18-30 yaş (bu yaşlar dahil) arasındaki gençler herhangi bir AB ülkesinde veya kendi ülkesinde 2 haftadan 12 aya kadar gönüllülük programlarına katılabiliyor. Türkiye’de, Avrupa Birliği üyeliğine bir aday bir ülke olduğu için bu programdan diğer AB ülkeleriyle eşit şekilde yararlanabiliyor.

 • ESC Dayanışma Projeleri

  17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veritabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

 • Almanya Gönüllülük Programı (WW)

  Almanya Gönüllülük Programı (WW), Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve kalkınma politikası alanında çalışacak 18-28 yaş arasında Almanya dışında ikamet eden gençler için uygulanan bir gönüllü hizmet programıdır. Pi Gençlik Derneği, Almanya’ daki ortakları ile iş birliği içerisinde bu programa Türkiye’ den de başvuru almaya başlamıştır. Avrupa Dayanışma Programı (ESC)’ dan bağımsız olarak yürütülen bu gönüllülük programına daha önce EVS/ESC’ projesine katılmış olsanız dahi başvuru yapabilirsiniz. Programa katılmak için mutlaka 18-28 yaş aralığında ve en az A2 seviye Almanca bilgisine sahip olmalısınız. Bu program kapsamında yayınlanan ilanların hepsi aynı koşul ve desteklere sahiptir. Sadece faaliyet yerleri ve tarihleri değişmektedir.

#

Bizimle İletişime Geçiniz..!

Aklınıza takılan sorularda ve/veya bilgi almak istediğiniz konularda doğrudan bizimle iletişim kurarak destek alabilirsiniz..!